8 de nov. 2011

Què és una EmpresaUna empresa és una organització amb personalitat jurídica (definida a l'escriptura), la qual disposa dels necessaris mitjans de producció i es dedica a combinar-los per obtenir béns o serveis destinats al canvi, tot procurant respectar el principi d'economicitat en les seves actuacions.

L'empresa és la unitat de producció bàsica. Contracta treball i compra o lloga altres factors amb la finalitat d'elaborar i vendre béns i serveis. És a dir, passa d'uns In-puts a Out-puts.

En una economia de mercat, les empreses compleixen diverses funcions:

* Interpreten els desitjos dels consumidors respecte els béns que cal produir, i es dediquen a produir-los.
* A través dels corresponents mercats, posen els béns produïts a disposició dels consumidors i perceben en compensació la quantitat de diners corresponent al valor de les seves vendes (el preu).
* Adquireixen o contracten (també a través dels corresponents mercats) els factors productius precisos per a desenvolupar la seva activitat productiva, als quals retribueixen amb diners.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada