28 de febr. 2012

Curs coaching

Curs de Coaching Organitzacional, Comunicació Estratègica i Eines de Gestió Efectiva del Canvi per a micro, petita i mitja empresa i per a autònoms.Aquest curs està dissenyat per aportar a l'empresari eines que ajudin a afrontar eficaçment aquests nous reptes dels quals parlem, passant per l'optimització de la productivitat personal, el lideratge des del Coaching  i la comunicació estratègica aplicada a l'empresa.El curs es divideix en cinc parts diferenciades per:

1.      Eines Productivitat Personal: enfocada a aportar eines que permetin optimitzar l'autogestió a l'empresari.
2.      Habilitats de Coaching amb el Programa Certificat Directiu Coach: És facilita un entorn reflexiu sobre els competències, així com els valors personals i professionals necessaris per exercir amb èxit el rol de Directiu amb eines de Coaching.
3.      Resolució Estratègica de Problemes dins l'Empresa: Anàlisis dels problemes d'interacció més freqüents en les organitzacions i com solucionar-los de forma estratègica.
4.      Treball en Equip: els fonaments perquè els grups de treball es transformin en equips i l’anàlisi dels problemes més freqüents i com solucionar-los.
5.      Comunicació Estratègica a l'Empresa: en aquesta part aprendrem les tècniques de comunicació més eficaces per comunicar-nos amb els nostres col·laboradors, clients i equip.

Els participants viuran els següents punts: 

·         Optimitzar l’activitat personal i professional

·         Aprendre les últimes i més eficaces eines de productivitat personal que li permetran ser més eficient i resolutiu en el dia a dia.

·         Aconseguir els habilitats estratègiques del Coaching per liderar l'empresa o l’organització.

·         Aprofundir els compromisos de metes personals, professionals i de l'organització.

·         Aprendre a resoldre estratègicament problemes que es presenten dins de l'empresa.

·         Alinear estratègicament a l'equip amb els objectius de l'empresa.

·         Influir eficaçment a l'equip de treball.

·         Aplicar un llenguatge oportú per descobrir necessitats i solucionar objeccions i resistències per part de l'equip, els col·laboradors i els clients.


Dirigit a:


Empresaris de micro, petita, mitja i empresa i autònoms que tinguin persones al seu càrrec o no, i que necessitin adquirir eines que li permetin afrontar amb eficiència els reptes que el nou mercat imposa.


Sessions de Coaching personalitzades:


Els participants optaran a dues sessions personalitzades de Coaching Executiu de 90 minuts per ajudar-los a aconseguir els canvis que necessiten, integrant i posant en pràctica els coneixements adquirits en el curs.


Duració, horari i lloc de realització:  40 hores  * Divendres de 16 a 20 horesInici: 9 de març de 2012    Lloc: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer (Ronda Sud 3 - Cantonada Avinguda Vilallonga)


Temari:


1        Eines de Productivitat Personal
 

1.1  Efectivitat en la determinació d’objectius professionals 
1.2  Reductors de complexitat amb els objectius generals i complexos
1.3  Equilibrant àmbits de vida 
1.4  Treball sobre els punts forts personals i de l’empresa, i alineació amb els objectius
1.5  Creences limitadores, la seva influència en el rendiment  i com superar-les
1.6  Virtuts i Forteses personals i de l’empresa , i alineació amb els objectius
1.7   Intel·ligència Emocional I  (Competències Emocionals)  
1.8   Gestió efectiva del temps (Quadrant II de Covey)
1.9   Mapes mentals de Buzan  (ús pràctic en la gestió empresarial)
1.10   Intel·ligència Emocional II (Auto motivació del empresari) 

2        Directiu Coach2.1  El coaching. Definició i context2.2  Directiu Coach2.3  Habilitats bàsiques del Coaching2.4  Habilitats pràctiques clausNota: Al finalitzar el programa els assistents rebran un certificat acreditat del programa “Directiu Coach: La Expansió del Capital Humà”.

 3        Resolució Estratègica de Problemes dins l’Empresa


3.1  Si hi ha un problema hi ha una solució
3.2  La resolució estratègica de problemes
3.3       Anàlisis dels problemes i recerca de les solucions intentades en les empreses i organitzacions
3.4  Tècniques de resolució estratègica de problemes (I)
3.5  La formació dels models d'interacció a l'empresa
3.6  Com es forma un model rígid d'interacció amb els components de l'organització
3.7  Tipus de models d'interacció a l'empresa, problemes i solucions 
3.8  Tècniques de resolució estratègica de problemes (II)


4        Treball en Equip

4.1  Què és el treball en Equip?
4.2  Diferencia entre grup i equip
4.3  La importància dels objectius en els equips de treball
4.4  Aprenent a detectar el potencial de l'Equip
4.5  Alineació del potencial amb els objectius de l'empresa
4.6  Claus per a la motivació de l'equip
4.7  Comunicació efectiva amb l'equip
4.8   Problemes més freqüents en els equips de treball i com afrontar-los

5        Comunicació Estratègica a l’Empresa
 
5.1  Els 5 axiomes de la teoria de la comunicació humana
5.2  Components bàsics d'una comunicació eficaç
5.3  Persones diferents - realitats diferents
5.4  Components del processo comunicació interpersonal
5.5  De la comunicació que explica a la comunicació que persuadeix
5.6  Els barreres de la comunicació 
5.7  Tipus de resistències 
5.8  Canals de percepció en la comunicació estratègica
5.9  Interpretar efectivament la informació que ens ofereixen de l'altra persona
5.10   Tenir control sobre la conversa
5.11   Intel·ligència Emocional III (Empatia i comunicació de valor) 
5.12   El meu Perfil Radar (una eina útil per poder conèixer com em comunico)
5.13   Parlant l'idioma de l'altre (Tècniques de Programació Neuro Lingüística)

 Metodologia:

La formació està basada, fonamentalment, en el mètode de “Learning by doing” (aprendre fent), que consisteix a transformar l'aprenentatge individual en una adquisició que pot ser immediatament transferida a la realitat operativa de l'Agent Comercial. Es realitzen multitud d'exercicis pràctics per permetre al participant experimentar la seva pròpia competència i l'aprenentatge de les tècniques de forma per desembolicar la seva eficàcia comunicativa.


És desenvolupa presencialment i d'una manera participativa, amb Tallers i Aprenentatge Experiencial, facilitant la reflexió, l'anàlisi i la presa de consciència. S'aborda tant l'Aprenentatge Cognitiu com l'Emocional.


Informació i inscripcions:
Promoció Econòmica Ajuntament de Figueres
972104844

15 de febr. 2012

Entrenant Emprenedors "Olot"

Des de l’Àrea d’Empresa de Ajuntament d’Olot s’ha començat a impartir una formació adreçada a persones emprenedores, amb l’objectiu d’entrenar-les a afrontar les diferents situacions i reptes que comporta la gestió d’un projecte d’empresa, i estar preparat per saber detectar i encarar les oportunitats que puguin sorgir.
Aquesta iniciativa està subvencionada pels ajuntaments d’Olot i de Figueres, i compta amb el suport de Fòrum Imagina. D’aquesta manera, les persones assistents poden tenir contacte amb emprenedors d’un altre territori i aportar diferents visions i enfocaments dels projectes, alhora que facilita les possibilitats d’establir sinèrgies i col·laboracions entre tots els alumnes.


L’experiència ha de permetre tenir eines per intentar superar amb èxit les diferents situacions que es plantegen en el procés de tirar endavant un nou projecte, ja sigui en l’etapa inicial del negoci com en les fases de consolidació i/o expansió. Està adreçada a persones emprenedores, amb un pla de negoci o pla d’empresa redactat preferentment amb el suport de l’Àrea d’Empresa de l’Ajuntament d’Olot o de Figueres, o que en cas de no tenir-lo encara realitzat tinguin una idea de negoci ben definida. L’entrenament està obert també a empresaris interessats en obrir noves vies de negoci i en generar aliances, alhora que també a professionals en actiu o aturats que vulguin participar en nous projectes aportant la seva experiència.
Aquesta formació consistirà en una base teòrica complementada amb un conjunt de dinàmiques de grup entre tots els assistents, d’una durada total de 30 hores (divendres, 4 a 7 de la tarda), i en funció dels projectes d’empresa que es presentin, del perfil dels emprenedors i de les necessitats dels membres del grup, es disposa d’una borsa de 50 hores de tutorització per destinar a aquest suport individualitzat.
La primera de les sessions del curs va tenir lloc divendres passat a la tarda, a la sala d’actes de l’IMPC d’Olot, i la presentació del programa va anar a càrrec de Núria Zambrano, regidora d’Empresa i Ocupació, i de Rafael Aguilera, president del Fòrum Imagina.
Més informació de l’activitat: Àrea d’Empresa de l’Institut Municipal de la Ciutat (972 26 01 52 begin_of_the_skype_highlighting 972 26 01 52 end_of_the_skype_highlighting), o bé a través dels correus electrònics cbusquets@olot.cat i lourdes.martinez@olot.cat (Carme Busquets / Lourdes Martínez).

http://elgarrotxi.cat/ARX-2/317.html

1 de febr. 2012

1er dia del 2º Curs : Entrenant Emprenedors


Primer dia del 2º Curs: Entrenant Emprenedors. Curs destinat a la preparació d'Emprenedors.
Cada divendres. (inici dia 27 Gener)

Gràcies a tots i a totes els que hi assistiu.

Organitza: Ajuntament de Figueres i Fòrum Imagina