10 de febr. 2015

Subvenció promoció de productes vinícoles en els mercats de 3ers països


 

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és establir el procediment de la mesura de suport d’informació i

promoció en mercats de tercers països dels productes vitivinícoles amb la finalitat de millorar la

seva competitivitat.

Àmbit d’aplicació

Podran ser objecte de promoció els productes de qualitat destinats al consum directe que

tinguin possibilitats d’exportació o que estiguin inclosos en alguna de les categories següents:

a) Vins amb denominació d’origen protegida.

b) Vins amb indicació geogràfica protegida.

c) Vins en els quals s’indiqui la varietat de raïm per vinificar.

Llista de productes de qualitat destinats al consum directe

1. Vi.

2. Vi de licor.

3. Vi escumós.

4. Vi escumós de qualitat.

5. Vi escumós aromàtic de qualitat.

6. Vi d’agulla.

7. Vi d’agulla gasificat.

8. Vi de raïm pansificat.

9. Vi de raïm sobremadurat.

10. Vins procedents de la producció ecològica.

Beneficiaris

Empreses vinícoles

Entitats del sector vinícola

Accions i activitats de promoció

a) Accions de relacions públiques i mesures de promoció i publicitat que destaquin els

avantatges dels productes comunitaris en termes de qualitat, seguretat alimentària i respecte al

medi ambient.

Activitats:

a.1 Missions comercials.

a.2 Campanyes publicitàries de condició diversa (televisió, ràdio, premsa, internet, etc.).

a.3 Promocions en punts de venda.

a.4 Portals web per a promoció exterior.

a.5 Missions inverses.

a.6 Oficines d’informació.

a.7 Gabinet de premsa.

a.8 Presentacions de producte.

b) Accions de participació en esdeveniments, fires i exposicions de rellevància internacional.

Activitats:

b.1 Fires i exposicions internacionals, sectorials o generals, professionals i de consumidors.

c) Accions en campanyes d’informació, en particular sobre els sistemes comunitaris de

denominacions d’origen,

indicacions geogràfiques i producció ecològica.

Activitats:

c.1 Trobades empresarials, professionals, amb líders d’opinió i amb consumidors.

c.2 Jornades, seminaris, tasts, degustacions, etc.

d) Accions en estudis de nous mercats, necessaris per a la recerca de noves sortides

comercials.

Activitats:

d.1 Estudis i informes de mercat.

e) Accions d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció i informació.

Activitats:

e.1 Estudis d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció.

e.2 Auditories d’execució de mesures i despeses de les accions.

Llista de països prioritaris

1. Algèria

2. Austràlia

3. Brasil

4. Canadà

5. Colòmbia

6. Corea del Sud

7. Costa Rica

8. Cuba

9. Equador

10. El Salvador

11. Estats Units

12. Filipines

13. Guatemala

14. Hondures

15. Índia

16. Indonèsia

17. Japó

18. Marroc

19. Mèxic

20. Nicaragua

21. Noruega

22. Panamà

23. Perú

24. Rússia

25. Singapur

26. Sud-àfrica

27. Suïssa

28. Tailàndia

29. Turquia

30. Ucraïna

31. Veneçuela

32. Vietnam

33. Xina

34. Països del Golf (Aràbia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, EAU, Oman)

 

Termini convocatoria

Fins al 14 de febrer de 2015 inclòs.

CISLE, S.L. (www.cisle.es) NIF B65558454

-Delegació Barcelona: Portal de l´Angel, 36 Edif. Networkia (08002) Barcelona.

-Delegació Girona: C/Universitat de Montpeller,9 bxos. (17003) Girona

info@cisle.es - monlaboral@hotmail.com Tel. 630 75 12 59                     

5 de febr. 2015

SOPORT A L'ACTIVITAT EMPRESARIAL


Benvolgut/da  associat/ada,

 

Des de la Diputació s'ha iniciat un programa de "Suport a l'activitat empresarial".

 

Aquest programa té com a objectiu, donar un ajut a fons perdut a empreses d’un a cinc anys d’antiguitat, de base tecnològica i/o que tinguin una component innovadora.

 

 

Us avancem en aquest correu les principals característiques :

 

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses de base tecnològica i/o tenir una component innovadora,  amb domicili fiscal a la província de Girona i que tinguin alguna de les següents formes jurídiques: societat civil, societat limitada, societat anònima laboral, cooperatives, societat anònima i comunitat de béns.

 

Les empreses que en el moment de la sol·licitud tinguin com a forma jurídica la societat civil, podran ser beneficiaries només quan una de les actuacions subvencionables sigui el pas d’aquesta forma jurídica a la de societat limitada.

 

S’entén com a empreses de base tecnològica (EBT) aquelles empreses amb estratègia de negoci o activitat basada en el domini intensiu del coneixement tecnològic, que apliquen aquest coneixement de forma sistemàtica i contínua per a la generació de nous productes, processos o serveis.

 

S’entén per component innovadora qualsevol procés, sistema o activitat que té com a objectiu introduir productes o processos nous o millorats que incrementin la productivitat.

 

Són activitats subvencionables:

 

a) Despeses ocasionades per la creació de nous llocs de treball estables (entre altres: cost empresarial, gestió laboral, prevenció de riscos laborals, etc.)

 

b) Despeses que siguin objecte de facturació, relacionades amb activitats d’ assessorament i acompanyament en els diferents processos vitals per les empreses en fase de creixement: redacció del pla de màrqueting, pla de creixement, etc.

 

c) Despeses que siguin objecte de facturació, relacionades amb la innovació, la inversió tecnològica, l’obertura de nous mercats, la internacionalització i/o l'enfortiment dels equips humans capaços de conduir la nova empresa cap el seu potencial de creixement.

 

El termini de presentació és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació en el BOP (24 de febrer)

 

 

Per qualsevol aclariment respecte les Bases o la presentació de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona (Sra. Carme Sitjes csitjes@ddgi.cat i/o Sra. Helga Nuell hnuell@ddgi.cat o per via telefònica al 

 972 184819)

 

 

AjEG

 

 

Ramon Soler Salvador

Diputat de Promoció Econòmica

 

Àrea de Promoció Econòmica
972 18 48 48
 
Diputació de Girona