8 de nov. 2011

Què és un Empresari/Empresària

L'empresari és aquella persona que de manera individual o col • legiada, fixa els objectius i pren les decisions estratègiques sobre les metes , els mitjans, la administració i el control de les empreses i assumeix responsabilitat tan comercial com legal enfront de l'exterior. 

 El terme generalment s'aplica tant a les altes capes de gerència "els anomenats directors executius ", com als membres del consell d'administració o junta de directors , o alguns accionistes (generalment "accionistes majoritaris" o aquells que posseeixen múltiples inversions ,) i, més generalment, als propietaris d'empreses de qualsevol mida.

 Es pot suggerir que en el rol de l'empresari es troben tres funcions diferents: la de propietari , capitalista o financer , la de gerent o administrador i la de emprenedor o innovador i prenedor de riscos .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada