15 de maig 2014

MES NOVETATS 
TALLER DE REEMPRESA

 

Des de la Fundació CP’AC, juntament amb la patronal Cecot, hem posat en marxa un nou programa anomenat Reempresa. La Reempresa és un nou model d’emprenedoria pel qual un nou emprenedor – el reemprenedor – pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l’activitat, evitant així, passar per la fase de creació.

 

El proper dia 21 de maig iniciarem  en col.laboració amb l’Ajuntament de Figueres un Taller de formació de la Reempresa, amb una durada de 16 hores i totalment subvencionat, dirigit a totes aquelles persones que s’estiguin plantejant la possibilitat de posar en marxa la seva pròpia empresa, o simplement, vulguin adquirir nous coneixements sobre la creació d’empreses, ja que en definitiva tractarem el procés de creació d’empreses, l’elaboració d’un pla d’empresa i les fonts de finançament . Realitzarem també recerca activa d’empreses cedents i  fomentarem l’inici de processos de negociació. Adjuntem programa més detallat de les diferents sessions. Les sessions es duran a terme de 10 h a 14 h. a l’ Àrea de Promoció Econòmica, Avda. Mª Angels Anglada , nº  15  2on pis- Figueres.

 


 

 

 

 


 Sessió I (21/05/14).  LA REEMPRESA
Definició i concepte de Reempresa
Marc Conceptual: Internacional i Nacional
Centre de Reempresa de Catalunya
El Procés i el cicle d’entrevistes
El perfil: cedents i reemprenedors
Esteu preparats? Per què cal preparar-se?
Definir el projecte i trobar la vostra empresa
La Reempresa: un procés de negociació
Casos pràctics
Sessió II (23/05/14).   EL PLA DE REEMPRESA
El Pla de Reempresa:
-organització i recursos humans
-producció i/o prestació del servei
-estudi de mercat i Pla de màrqueting
Quines són les empreses objectiu dels alumnes? Cerca activa al web
Entrevistes i  Processos  abans , durant  i després del taller. Testimonial
Sessió III (28/05/14).  FISCALITAT, ÀREA JURÍDICA, TIPOLOGIES I DOCUMENTACIÓ 
Fiscalitat de  la Reempresa i marc jurídic
Documentació legal del procés de Reempresa: contractes i formularis
Entrevistes i  Processos  abans , durant  i després del taller. Testimonial
Sessió IV (30/05/12). PLA ECONÒMIC  I VALORACIÓ D’EMPRESES
Pla de Finançament
Aspectes previs a la valoració
Valoració d’empreses: mètodes i  casos pràctics

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada