28 d’oct. 2011

Business Angels:

Què és?

Es tracta de persones físiques amb un ampli coneixement de determinats sectors i amb capacitat d'inversió, que impulsen el desenvolupament de projectes empresarials amb alt potencial de creixement en les seves primeres etapes de vida, aportant capital i valor afegit a la gestió.
Els Business Angels es diferencien dels inversors tradicionals i del capital risc en la seva implicació en la gestió de l'empresa. Igual que les entitats de capital risc, es tracta d'inversors que aposten per un projecte empresarial, sense involucrar-se en el dia a dia, però aportant un valor afegit.
La Xarxa de Business Angels són organitzacions que tenen per objecte apropar petites i mitjanes empreses, noves o en fase de creixement, amb inversors informals i privats. Les xarxes de Business Angels compleixen dues funcions principals: reunir els Business Angels i augmentar l'eficàcia del seu procés de contacte amb projectes d'inversió interessants.

Característiques

• Inverteixen els seus propis diners.
• S'inverteix normalment en l'etapa inicial de la vida d'una nova empresa o d'una fase d'aquesta.
• Les decisions d'inversió poden ser diferents de les motivacions estrictament financeres (satisfacció professional, vinculació familiar, etc.)
• Els imports invertits són molt inferiors a la mitjana que dediquen les entitats de capital risc en cada operació.
• La desinversió, sol ser més lenta que en el cas dels inversors de capital risc.
• La rendibilitat és generalment inferior a l'obtinguda per les entitats de capital risc.
• Es busca una injecció de valor afegit a partir de l'experiència empresarial dels socis.
• S'interessen per les inversions vinculades a l'espai territorial dels socis.
• Compten amb suports financers estratègics e institucionals.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada